Huisartsen

maisonDe afgelopen tien jaar hebben wij meer dan honderd artsen en fysiotherapeuten kunnen begeleiden naar hun nieuwe bestaan in Frankrijk en op een enkeling na werken en wonen ze er allemaal nog. Een aantal onder hen vindt het leuk om u een dag of een paar dagen mee te laten kijken, om te ondervinden hoe het is om in La Douce France te werken.

Nieuwkomers hebben vaak het idee dat het niet makkelijk zal zijn de Franse taal naar behoren te leren spreken. In onze ervaring is dat echter nooit een probleem. Wij werken samen met Emmanuelle Arnaud www.lefrancaisfaceaface.com. Deze professionele docent biedt intensieve trainingen aan van één of twee weken, afgestemd op uw beginniveau en uw specialisme. Deze training is één op één. Hierna zijn de meeste artsen klaar om te beginnen.

Huisartsen werken in Frankrijk of alleen of in groepsverband in de zogenaamde Maisons Médicales. Vaak zijn het de gemeentes die dergelijke panden laten bouwen waar artsen, fysio, thuiszorg en andere disciplines bij elkaar zitten en daarvoor een minimale huur betalen. Meestal hebben ze gezamenlijk een of meerdere secretaresses om de kosten per arts laag te houden. Er zijn streken waar het tekort aan artsen dusdanig is, dat de overheid nieuwkomers vijf jaar belastingvrijstelling geeft. Let op: dit geldt niet voor alle gebieden.

Een arts in Frankrijk is ‘liberaal’ en dat betekent zoveel als dat je als arts zelf bepaalt wat je doet en hoeveel je werkt. In groepsverband worden daar wel afspraken over gemaakt, maar in grote lijnen bepaal je zelf het aantal uren en de indeling van spreekuur, thuisbezoek en vakanties. De arts heeft geen verplichting om voor vervanger te zorgen bij vakantie of vrije dag. Er zijn steeds meer plaatsen waar de artsen geen diensten doen omdat er een ziekenhuis met spoedeisende hulp in de buurt is. Indien er wel diensten zijn worden die in overleg gedaan.

Er zijn ook locaties waar de gemeente of de regionale overheid de artsen een loondienst aanbiedt. Dit kan een prettige oplossing zijn voor de eerste jaren om zeker te zijn van een vast inkomen én de gelegenheid te hebben om de manier van werken te leren kennen.

Wanneer u bent ingeschreven bij de Ordre des Médecins http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/questionnaireinscriptionordremedecins.pdf ontvangt u uw ‘numero RPPS’ (in de praktijk noemt men dit nog vaak ‘numero ADELI’). Met dat nummer kunt u zich inschrijven bij de Caisse Maladie (ziekenfonds) als zorgverlener. Tevens schrijft u zich daar in voor de persoonlijke basisziektekostenverzekering van uzelf en uw gezin.

Dan volgt de inschrijving bij de URSAFF, de fiscale organisatie die voor u de sociale lasten berekent. En dan volgt nog de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een verzekeringsmaatschappij.